top of page

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο :  Δημήτριος Αθανασιάς   
Όνομα πατρός : Απόστολος                  
Ημερομηνία γέννησης : 02/08/1966
Τόπος Γεννήσεως : Ν. Ιωνία, Αθήνα
Εθνικότης : Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος 
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (Μάρτιος 1991 – Σεπτέμβριος 1992: Οπλίτης Ιατρός επί 19μήνες στο στρατό ξηράς)
Κινητό : (+30) 6944780940
E-mail : d_athanasias@hotmail.com

ΒΑΣΙΚΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έτος 1983: Απολυτήριο Λυκείου

 

Σεπτέμβριος 1990: Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής σχολής "Victor Babes University of Medicine and Pharmacy", με βαθμό εννέα (9).

Φεβρουάριος 1991:  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Αναγνώριση τίτλου σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ) και απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Αν. Αττικής στις 15/04/1992.

Οκτώβριος 1992 – Ιούνιος 1994:Υπηρεσία Υπαίθρου. Κέντρο Υγείας Πάρου.

 

1994 – 1995:  Ιατρική Ειδικότητα. Ένα χρόνο Παθολογία στη Β΄ Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

Δεκέμβριος 1995 – Ιανουάριος 1999: Ιατρική ειδικότητα. Τρία χρόνια Καρδιολογία στη Β΄ Καρδιολογική του ΠΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”.

1999: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας (02/08/1999).

Ιανουάριος-Αύγουστος 1999: Μετεκπαίδευση στο Εσωτερικό.

Συμμετοχή στις εργασίες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν.Α "Ο Ευαγγελισμός".

 

Σεπτέμβριος 1999-Σεπτεμβριος 2000: Mετεκπαίδευση στο Εξωτερικό.

Επιστημονικός συνεργάτης στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του Ακαδημαïκού Νοσοκομείου (AZM), στο Maastricht της Ολλανδίας.

 

2005: Επιστημονικός συνεργάτης Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC).

 

Νοέμβριος 2000 – 2016: Επιστημονικός υπεύθυνος Αιμοδυναμικού εργαστηρίου "ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ".

2017 έως σήμερα: Διευθυντής Αιμοδυναμικού / Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης "ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ".

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά

 • Ρουμάνικα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΔΙΕΘΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (INDEXED)

 1. ‘Εffect of atrial pressure increase on effective refractory period and vulnerability to atrial fibrillation in patients with lone atrial fibrillation.’ (Η δράση της αύξησης της κολπικής πίεσης στη δραστική ανερέθιστη περίοδο και η τρωτότητα στη κολπική μαρμαρυγή σε ασθενείς με ιδιοπαθή κολπική μαρμαρυγή). D. Athanasias, M. Efremidis, A. Sideris, E. Prappa, G. Filippatos,, D. Kardara, E. Sioras, G. Kardaras. Journal of Interventional Cardiac Electrophysidogy. 1999;3:307-310.

 2. ‘Effect of atrioventricular interval on right atrial electrophysiological properties in patients with paroxysmal atrial fibrillation.’ (Η επίδραση του κολποκοιλιακού διαστήματος στις ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του δεξιού κόλπου σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή). Athanasias D, Efremidis M, Sideris A, Fillipatos G, Prappa E, , Kardara D, Tsilias K, Sioras E, Manolatos D, Kardaras F.  (Abstract)  Chest 1999:116.

 3. ‘Cardiac Arrhythmia during sleep in patients with Sleep Apnea Syndrome.’ (Καρδιακές αρρυθμίες κατά τον ύπνο σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου). D. Athanasias, M. Efremidis, E. Prappa, A. Sideris, G. Fillipatos, D. Kardara, F. Kardaras. (abstract). The Journal of Heart Failure 1998:5:75. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. ‘Συγκριτική Μελέτη της δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας με δοβουταμίνη και του σπινθηρογραφήματος του μυοκαρδίου με TL – 201 και διπυριδαμόλη στη διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με υπερτροφία αριστερής κοιλίας.’  Ε. Πράππα, Δ.Αθανασιάς, Α. Κρανίδης, Μ. Εφραιμίδης, Α. Σιδέρης, Σ. Πατσιλινάκος, Λ. Καρδάρα, Φ. Καρδάρας. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση (ΕΚΕ), τόμος 39, συμπλήρωμα Β, Οκτώβριος 1998.

 2. ‘Η μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας πριν και μετά την εφαρμογή της συσκευής συνεχούς υπό πίεση αέρα.’ Μ. Εφραιμίδης, Δ. Αθανασιάς, Ε. Βαγιάκης, Δ. Καρδαρά, Ε. Πράππα, Α. Σιδέρης, Α. Σταμάτης, Φ. Καρδαράς. ΕΚΕ, τόμος 41, Μάρτιος-Απρίλιος 2000.

 3. ‘Καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές της αγωγιμότητας σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας.’  Μ. Εφραιμίδης, Δ.Αθανασιάς, Ε. Πράππα, Ε. Βαγιάκης, Α. Σιδέρης, , Α. Καρδαρά, Α. Γκενεράλης, Φ. Καρδαράς. ΕΚΕ, τόμος 39, Οκτώβριος 1998.

 4. ‘Coronary artery-pulmonary artery fistula originating from the Left Anterior Descending artery: A case report and literature review.’  Vincent Vam Ommen, Dimitrios A. Athanasias, Frits Bär. Ε.Κ.Ε, τόμος 43, Ιανουάριος 2002.

 5. Από το 2003 συνυπεύθυνος σύνταξης της στήλης «Επισυμάνσεις» στο διμηνιαίο Ιατρικό περιοδικό «Καρδιά και Αγγεία» του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας.

 6. ‘Άρχισε και στην Ελλάδα η πολυπόθητη μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα. Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ.,  Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., . Καρδιά και Αγγεία  2003, VIII (3), 264-270.

 7. ‘Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών με ασταθή στηθάγχη ή με έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST. Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ.,. Καρδιά και Αγγεία 2003, VIII (4), 363-365.

 8. ‘Οι νεώτερες ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Διάφορες από τις πρόσφατες οδηγίες των ΗΠΑ (JNC-VII).’ Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., . Καρδιά και Αγγείa 2003, VIII (5), 452-457.

 9. ‘Επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών με χρήση ενδοστεφανιαίων προθέσεων που εκλύουν φαρμακευτική ουσία (drug-eluting stents).’ Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ.. Καρδιά και Αγγεία 2003, VIII (6), 551-557.

 10. ‘O ρόλος των φυτικών στερολών και στανολών στην αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας.’ , Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ.. Καρδιά και Αγγεία 2004, IΧ (1).

 11. ‘Κολπική μαρμαρυγή και θρομβοεμβολικός κίνδυνος. Μια ματιά στις κατευθυντήριες οδηγίες ACC/AHA/ESC του 2001 αλλά και στα νεώτερα δεδομένα.’ Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ. Καρδιά και Αγγεία  2004, IΧ (2), 132-135.

 12. ‘Περίληψη των οδηγιών κοινής αποδοχής των ειδικών της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με αθηρωματική νόσο. Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ.. Καρδιά και Αγγεία 2004, IΧ (3).

 13. ‘Νεώτερα από το 14ο πανευρωπαϊκό συνέδριο υπέρτασης στο Παρίσι, 13-17 Ιουνίου 2004.’ Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ.. Καρδιά και Αγγεία 2004, IΧ (4), 329-332.

 14. ‘Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των υπερλιπιδαιμιών στους ενήλικες: πως αυτές επηρεάζονται με βάση τα ευρήματα των τελευταίων κλινικών μελετών. Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ.. Καρδιά και Αγγεία 2004, IΧ (5), 434-437.

 15. ‘Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις που εκλύουν φαρμακευτική ουσία (Πακλιταξέλη και ανάλογα) – Νεώτερα δεδομένα από κλινικές μελέτες - Τct 2004.’ Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ. Καρδιά και Αγγεία 2004, IΧ (6).

 16. ‘Oι στατίνες προλαμβάνουν τη μυοκαρδιακή βλάβη κατά την αγγειοπλαστική. Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ.. Καρδιά και Αγγεία 2005, Χ (2), 134-135.

 17. ‘Οι νεώτερες οδηγίες AHA/ACC για την επεμβατική αντιμετώπιση των ασθενών με STEMI. Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ.. Καρδιά και Αγγεία 2005, Χ (3), 256-258.

 18. ‘Πρόσφατες επιστημονικές τοποθετήσεις της American Heart Association.’ Χειμώνας Η., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ., Αθανασιάς Δ. Καρδιά και Αγγεία 2005, Χ (4), 350-351.

 19. ‘Stents που εκλύουν φαρμακευτική ουσία (Drug Eluting Stents) – (Sirolimus και Ανάλογα) (Νεότερα δεδομένα από κλινικές μελέτες) TCT 2004.’ . Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ.. Καρδιά και Αγγεία 2004, Τόμος 1x1 (6), 526-531.

 20. ‘Ενδοστεφανιαίες προθέσεις που εκλύουν φαρμακευτική ουσία (drug eluting stents) (πακλιταξέλη και ανάλογα) (Νεότερα δεδομένα από κλινικές μελέτες) TCT  2005.’ Χειμώνας Η., Αθανασιάς Δ., Ρίχτερ Δ., Γκουμάς Γ.. Καρδιά και Αγγεία 2005, Τόμος (1), 58-60.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΔΙΕΘΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. The effectiveness of clonidine in patients with rapid atrial fibrillation. (Η δράση της κλονιδίνης σε ασθενείς με ταχεία κολπική μαρμαρυγή). N. Exadactylos, M. Efremidis, N. Hatzis, D. Athanasias, I. Gavaliatsis, F.Kardaras. Cardiac Arrhythmias 1997. Venice – Italy.

 2. Homocysteine levels in hypothyroid patients and their relation with serum lipids. (Επίπεδα ομοκυστυστεΐνης σε υποθυρεοειδικούς ασθενείς και η σχέση τoυς με τα λιπίδια του ορού). D. Papadimitriou, D. Kardara, D. Athanasias, S. Patsilinakos, G. Filippatos, A. Sideris, N. Papageorgakis, N. Thalassinos, F. Kardaras, L. Anthopoulos. 1st International Congress on Coronary Artery Disease “From Prevention to Intervation”. Praque – Czech Rebublic, 21-24 Sept. 1997.

 3. Changes of plasma endothelin –1 levels in patients with coronary artery disease after dynamic exercise. (Αλλαγές στα επίπεδα ενδοθηλίνης –1 σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο μετά από δυναμική άσκηση). D. Kardara, F. Kardaras, S. Patsilinakos, F. Fokaefs, E. Prappa, M. Efremidis, D. Athanasias, A. Sideris, E. Sioras, L. Anthopoulos. 1st International Congress on Coronary Artery Disease “From Prevention to Intervation”. Praque – Czech Rebublic, 21-24 Sept. 1997.

 4. Cardiac amyloidosis with concomitant coronary artery disease without angina. (Καρδιακή αμυλοείδωση συνυπάρχουσα με στεφανιαία νόσο χωρίς στηθάγχη). D. Tsagarakis, P. Korkonikitas, A. Marsonis, N. Margaris, K. Petraki, D.Athanasias, E. Agapitos, L. Flessas, F. Kardaras. 10th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Beirut Lebanon, 8 –11 October 1997.

 5. Sinus rhythm maintenance after late artial fibrillation cardioversion. (Επικράτηση φλεβοκομβικού ρυθμού μετά από καρδιοανάταξη χρόνιας       Κολπικής Μαρμαρυγής). P. Korkonikitas, A. Marsonis, D. Athanasias, D. Tsagarakis, M. Efremidis, I. Pyrros, M. Tsielepis, A. Babarakos, L. Flessas, F. Kardaras. 10th Annual meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Beirut Leanon, 8 –11 October 1997.

 6. QT dispersion in patients with chronic myocardial infraction. Data from a randomized cross – sectional epidemiological study, the “RAFINA”Study. (Η διασπορά του QT  διαστήματος σε ασθενείς με παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στοιχεία από τυχαιοποιημένη επιδημιολογική μελέτη «ΡΑΦΙΝΑ»). G. Andrikopoulos, D. Richter, P. Dilaveris, E. Galiafos, E. Lazaki, D. Kostakis, D.Athanasias, N. Galiatsatos, M. Krabarikou, M. Kyriakides, N. Papadopoulos, J. Galiafos. Mediterranean Cardiology Congress, France, 5-7 October 1998.

 7. QT dispersion during spontaneous anginal episodes: the effect of myocardial ischemia. (Η διασπορά του QT διαστήματος κατά τη διάρκεια στηθαγχικών επεισοδίων: η δράση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου). P. Dilaveris, D. Ricther, G. Andrikopoulos, D. Stamena, C. Angeropoulou, E. Galiafos, D. Kostakis, D.Athanasias, A. Androulakis, G. Zervopoulos, J. Galiafos, P.Toutouzas. Mediterranean Cardiology Congress, France, 5-7 October 1998.

 8. Short – term effects of cigarette smoking on heart rate variability in healthy young subjects. Influence of a new filter (bio – filter) on the sympathovagal modulation of autonomic cardiac control. (Η δράση του καπνίσματος στη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας σε νέα υγιή άτομα. Επίδραση ενός νέου φίλτρου (βιολογικό φίλτρο) στην παρασυμπαθητική διακύμανση του αυτόνομου καρδιακού ελέγχου). G. Andrikopoulos, P. Dilaveris, D. Richter, E. Galiafos, E. Lazaki, M. Zairis, D.Athanasias, E. Karabinos, K. Paravoulidakis, K. Thomaides, J. Galiafos, P. Toutouzas. Mediterranean Cardiology Congress, France, 5-7 October 1998.

 9. Duration of first visit to a lipid Unit can affect patient’s compliance. D. Richter, G. Goumas, D. Athanasias et al. Atherosclerosis Volume 6/1 (2005).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Επεισόδια φλεβοκομβικής παύσης σε σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας. Μ. Εφραιμίδης, Ε. Βαγιάκης, Δ. Αθανασιάς , Χ. Ρούσσος. 23ο ΕΠΙΣ Μάιος 1997.

 2. Εκλεκτική τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων stents χωρίς επακόλουθη αντιπηκτική αγωγή, παρά τη μη χρησιμοποίηση ενδοστεφανιαίων υπερήχων και ψηφιακής υπολογιστικής αγγειογραφίας. Ι. Αντωνέλλης, Α. Σαλάχας, Σ. Πατσιλινάκος, Ν. Μαργάρης, Ι. Υφαντή, Α. Κρανίδης, Κ. Τσίλιας, Θ. Φωκαεύς, Α. Παπαδόπουλος, Δ. Αθανασιάς, Α. Ταβερναράκης. 10ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 1997.

 3. Το πρωτόκολλο τικλοπιδίνης – ασπιρίνης / υψηλών πιέσων, συμβάλλει στην ασφαλή τοποθέτηση stents σε ασβεστωμένες στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Ν. Μάργαρης, Γ. Φιλιππάτος, Σ. Πατσιλινάκος, Ι. Αντωνέλλης, Γ. Υφαντής, Α. Σαλάχας, Π. Ανθόπουλος, Ν. Σταμέλος, Δ. Αθανασιάς, Ι. Γαβαλιάτσης. 18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Οκτώβριος 1997.

 4. Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της υποστροφής της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας υπερτασικών ασθενών μετά από φαρμακευτική αγωγή.Δ. Σταμάτης, Ε. Πράππα, Μ. Εφραιμίδης, Α. Σιδέρης, Ι. Πύρρος, Δ. Αθανασιάς, Φ. Καρδάρας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Μάρτιος 1998.

 5. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2:1 κατά τη διάρκεια ταχυκαρδίας επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. Α. Σιδέρης , Κ. Κάππος, Μ. Εφραμίδης, Γ. Φιλιππάτος, Δ. Αθανασιάς, Α. Ανθόπουλος, Φ. Καρδαράς. 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 1998.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1998:  Έναρξη Διδακτορικής Εργασίας με θέμα: «Μελέτη του τόνου του αυτόνομου νευρικού συστήματος και των παρατηρούμενων αρρυθμιών, κατά τις περιόδους άπνοιας, σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου».

 

* Τμήματα της μελέτης αυτής έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

> ΩΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

 

 1. Κατά το έτος 1993-1994 εκπαιδεύτηκα και ήμουν χειριστής του εθνικού  συστήματος τηλεïατρικής με έδρα το Κ.Υ ΠΑΡΟΥ.

 2. Ειδίκευση στην Παθολογία στο Ν.Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από 13/06/1994 μέχρι και 12/06/1995.

 3. Ειδίκευση στην Καρδιολογία στην Β¢ Καρδιολογική κλινική του Π.Γ.Ν "Ο Ευαγγελισμός" από 29/12/1995 μέχρι και 02/01/1999. Απόκτηση τίτλου της ειδικότητας της Καρδιολογίας στις 02/08/1999.

 4. Εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση τον Νοέμβριο του 1996 στο Π.Γ.Ν "Ο Ευαγγελισμός".

 5. Συμμετοχή σε πολλαπλά Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. (Αναλυτικός κατάλογος παρατίθεται παρακάτω).

 6. Εκπαίδευση στο Υπερηχογραφικό τμήμα της Β' Καρδιολογικής κλινικής του "Ευαγγελισμού" από 01/04/1997 μέχρι 15/10/1997 (Διαθωρακική και Διοισοφάγειος Υπερηχοκαρδιογραφία).

 7. Εκπαίδευση στο τμήμα Καρδιοαναπνευστικής κόπωσης της Β' Καρδιολογικής κλινικής του "Ευαγγελισμού" κατά το ετος 1999.

 8. Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση στο Αιμοδυναμικό τμήμα του "Ευαγγελισμού" από 01/04/1998 μέχρι και 25/08/1999. Κατά το προαναφερθέν διάστημα συμμετείχα σε μεγάλο αριθμό καθετηριασμών, τους περισσότερους από τους οποίους διεκπεραίωσα ως 1ος καθετηριαστής.

 9. Μετεκπαίδευση στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο, της καρδιολογικής κλινικής του ακαδημαïκού νοσοκομείου ΑΖΜ στο Maastricht της Ολλανδίας από 15/09/1999 έως 15/09/2000. Κατά το προαναφερθέν διάστημα διεκπεραίωσα 821 καθετηριασμούς, από τους οποίους 506 ήταν στεφανιογραφίες, δεξιoύς καθετηριασμούς και 315 ήταν αγγειοπλαστικές (balloon angioplasty, cutting balloons, atherectomies, stent angioplasty, thrombectomy devices, intracoronary pressure and flow measurements, intravascular ultrasound, balloon pumps). Συμμετείχα σε αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα του Εργαστηρίου και η προσωπική μου έρευνα αφορούσε τις συσκευές διαδερμικής ενδοστεφανιαίας θρομβεκτομής. Το πρόγραμμα του αιμοδυναμικού εργαστηρίου ήταν καθημερινό κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως τις 17:00 και ετοιμότητας 24 ώρες το 24/ωρο καθημερινά.

> ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

 1. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παθολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής κατά το Ακαδημαïκό έτος 1994-1995.

 2. Σταθερή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Β' Καρδιολογικού τμήματος  του νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός" κατά τα Ακαδημαïκά έτη 1997-1998 και 1998-1999 ως εισηγητής σε στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις.

 3. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του "Ευαγγελισμού" κατά το Ακαδημαïκό έτος 1998-1999.

 4. Ομιλίες στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση με θέμα το AIDS, κατά τη σχολική χρονιά 1994-1995, στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας του Παθολογικού τομέα του Γ.Ν. Δυτικής Αττικής.

 5. Ομιλίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τις σχολικές χρονιές 1997-1998, 1998-1999 και 1999-2000 στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας του Ελληνικού Καρδιολογικού Ιδρύματος (Τιμητική διάκριση).

 6. Ομιλία με θέμα "ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ" στα πλαίσια της ομάδας εργασίας αιμοδυναμικής και επεμβατικής καρδιολογίας, 8 Μαρτίου 2001 ΙΩΑΝΝΙΝΑ υπό την αιγίδα της Ε.Κ.Ε.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Τα τελευταία 15 χρόνια ασκώ την επεμβατική καρδιολογία ως ελεύθερος επαγγελματίας. Διενεργούνται περίπου 200-250 καθετηριασμούς ετησίως.

 • 2011: Βεβαίωση εκπαίδευσης στην διαδερμική αντιμετώπιση της στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας (TAVI).

 • 2014-2017: Με απόλυτη επιτυχία τοποθέτηση βαλβίδας CoreValve σε 12 ασθενείς.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Συμμετοχή ως ερευνητής στη διεξαγωγή της Διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης PURSUIT τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 20 Μαρτίου, 1998.

 2. Συμμετοχή ως ερευνητής στη πολυκεντρική προοπτική μελέτη ΓΕΜΕΠ.

 3. Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ομάδας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας.

 4. Επιστημονικός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρείας (FESC) και μέλος της Ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας επεμβατικής καρδιολογίας.

 5. Συμμετοχή ως ερευνητής στην πολυκεντρική μελέτη Active – Hellios.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από το 1993 έως και σήμερα συμμετείχα σε πάνω από (100) εκατό ελληνικά και διεθνή καρδιολογικά συνέδρια.

 • Medical Seminar (Department of continuing medical education St. Francis Hospital), Κως  Αύγουστος 1993.

 • Σεμινάριο ομάδων εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 14,15 και 16 Φεβρουαρίου 1996.

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Αθήνα 29 Φεβρουαρίου, 1 και 2 Μαρτίου 1996.

 • 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Καρδιοχειρουργικής του "Ευαγγελισμού", Αθήνα, 16-17 Μαïου 1996.

 • 17ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24, 25 και 26 Οκτωβρίου 1996.

 • 2η Ετήσια Καρδιολογική Συνάντηση Γ.Π.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα 5 και 6 Απριλίου 1996.

 • Ημερίδα με θέμα: ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, Αθήνα, 18 Μαïου 1996.

 • 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17 Μαïου 1997.

 • Fifth International Workshop on Cardiac Arrhythmias, Venice, 7,8,9 και 10 Οκτωβρίου 1997.

 • 18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 23,24 και 25 Οκτωβρίου 1997.

 • Europace 1997, Αθήνα, 8-11 Ιουνίου 1997.

 • 3η Ετήσια Καρδιολογική Συνάντηση Γ.Π.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα, 18-19 Απριλίου 1997.

 • Σεμινάριο ομάδων εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 1998.

 • 11ο Εαρινό Προσυνεδριακό Σεμινάριο με θέμα: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, Αθήνα, 5 Μαïου 1998.

 • Satellite Meeting "Cardiovascular Therapy: From bench to bedside", Αθήνα, 23 Μαïου 1998.

 • 8ο Παμπελοποννησιακό Καρδιολογικό Συνέδριο, Τρίπολη, 7-9 Ιουνίου 1996.

 • 4η Ετήσια Καρδιολογική Συνάντηση Γ.Π.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", 10-11 Απριλίου 1998.

 • 19o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 1998.

 • 2ο Ετήσιο Ευρωπαïκό Σεμινάριο Επιστημονικών Συνεργατών, Maastricht, 15 Απριλίου 2000.

 • Congress "2000, Future of Arrhythmiology", Maastricht, April 15-18, 2000.

 • 21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2000.

 • Σεμινάριο ομάδων εργασίας της Ε.Κ.Ε, Ιωάννινα 7-10 Μαρτίου 2001.

 • International Cardiovascular Therapeutics II Iune 16-17, 2001 Athens, Greece.

 • Σεμινάριο ομάδων εργασίας της Ε.Κ.Ε, Αθήνα 20-23 Φεβρουαρίου 2002.

 • Συμμετοχή σε όλα τα εξειδικευμένα ετήσια συνέδρια του εξωτερικού (PCR, TCT, ESC) έως και το 2016.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δημήτριος Απ. Αθανασιάς MD,FESC

Βιογραφικό Σημείωμα: CV
bottom of page