Κολπι

Κολπική μαρμαρυγή

Doctor taking blood pressure of older patient

Στεφανιογραφία - Αγγειοπλαστική από την κερκιδική αρτηρία